Skip to main content

Disclaimer

Ondanks het feit dat Shannon Meats haar uiterste best heeft gedaan bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze site. Is zij niet verantwoordelijk voor onjuistheden of onvolkomenheden in deze site.

Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Sahnnon Meats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (direct of indirect) die veroorzaakt wordt door deze site.

Tevens is Shannon Meats niet verantwoordelijk voor de links en de inhoud van andere sites waartoe gekoppeld wordt vanuit deze site.

De inhoud van de website van Sahnnon Meats is auteurrechtelijk beschermd.

Daarom mag geen enkele informatie van deze site openbaar worden gemaakt, worden gewijzigd of verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van Sahnnon Meats.

Shannon Meats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties die door personen op deze site worden achtergelaten.

Disclaimer UK

Despite the fact that Shannon Meats has done its utmost in compiling and maintaining the information on this site. Is it not responsible for inaccuracies or omissions in this site.

The contents of the website can in no way legally binding. Sahnnon Meats is in no way liable for damages (direct or indirect) caused by this site.

Shannon Meats is also not responsible for links and content from other sites that are linked from this site.

The content of the website Sahnnon Meats is protected by copyright.

Why should any information from this site are published, altered or reproduced without the prior consent of Sahnnon Meats.

Shannon Meats is not responsible for the content of comments left behind by people on this site.